0973.981.661Thông Tin 72m-0083

Tên Công Ty Tiếng Việt: 72M-0083
Mã số Doanh Nghiệp: 3500313648-008
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: 190 Q Lộ 51A, phường 10 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành Nghề Chính: Vận tải đường bộ khác
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Vận tải đường bộ khác