0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Cổ Phần Dệt May Mts

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Dệt May Mts
Mã số Doanh Nghiệp: 0316516418
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):Mts Textile Joint Stock Company
Địa chỉ Đăng Ký: 133 Bình Mỹ, ấp 8, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Lương Quốc Toản


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
2 Bán buôn vải 4641
3 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 4641
4 Bán buôn hàng may mặc 4641
5 Bán buôn giày dép 4641
6 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771
7 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh 4771
8 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh 4771
9 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4771