0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Cổ Phần Prime Data

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Prime Data
Mã số Doanh Nghiệp: 0316519514
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):Prime Data Joint Stock Company
Địa chỉ Đăng Ký: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Lập trình máy vi tính
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Hải Triều


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
2 Hoạt động khí tượng thuỷ văn 7490
3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 7490
4 Hoạt động thú y 7490