0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Tnhh Adequality Consultance

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty TNHH Adequality Consultance
Mã số Doanh Nghiệp: 0316515661
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):Adequality Consultance Company Limited
Địa chỉ Đăng Ký: Số 459 Sư Vạn Hạnh , Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Burcin Iskit


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1