0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Tnhh Solar Vũ

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty TNHH Solar Vũ
Mã số Doanh Nghiệp: 0316510575
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):Solar Vu Company Limited
Địa chỉ Đăng Ký: 45 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính:
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Vũ Đức Dũng


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322
2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 4322
3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí 4322
4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4322
5 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322
6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4322
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
8 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 4659
9 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 4659
10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 4659
11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 4659
12 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 4659
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 4659
14 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
15 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
16 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
17 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
18 Hoạt động viễn thông khác 6190
19 Hoạt động của các điểm truy cập internet 6190
20 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 6190
21 Lập trình máy vi tính 6190
22 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
23 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
24 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
25 Cổng thông tin 6190
26 Hoạt động thông tấn 6190
27 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6190
28 Hoạt động ngân hàng trung ương 6190
29 Hoạt động trung gian tiền tệ khác 6190
30 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 6190
31 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác 6190
32 Hoạt động cho thuê tài chính 6190
33 Hoạt động cấp tín dụng khác 6190
34 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 6190
35 Bảo hiểm nhân thọ 6190
36 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
37 Hoạt động kiến trúc 7110
38 Hoạt động đo đạc bản đồ 7110
39 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 7110
40 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 7110
41 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7110
42 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7110
43 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 7110
44 Quảng cáo 7110
45 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7110
46 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7110
47 Hoạt động nhiếp ảnh 7110