0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Vats

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Vats
Mã số Doanh Nghiệp: 0316517267
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):Vats Technology Service Trading Company Limited
Địa chỉ Đăng Ký: Số 11/5, Đường 34, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Phạm Thị Linh


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
2 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4511
3 Bán buôn xe có động cơ khác 4511
4 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4511
5 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513
6 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4513
7 Đại lý xe có động cơ khác 4513
8 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4513
9 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
10 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
11 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4530
12 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
14 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 4659
15 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 4659
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 4659
17 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 4659
18 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 4659
19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 4659
20 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
21 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 7730
22 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 7730
23 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 7730
24 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 7730
25 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7730
26 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730
27 Cung ứng lao động tạm thời 7730