0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Phúc Lộc Thái Nguyên

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phúc Lộc Thái Nguyên
Mã số Doanh Nghiệp: 4601563491
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: Xóm Phúc Lộc , Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Ngành Nghề Chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Trịnh Thị Hảo


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
2 Khai thác đá 0810
3 Khai thác cát, sỏi 0810
4 Khai thác đất sét 0810
5 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0810
6 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 4659
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 4659
8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
9 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 4663
10 Bán buôn xi măng 4663
11 Khai thác và thu gom than bùn 0810
12 Khai thác muối 0810
13 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0810
14 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0810
15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0810
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
17 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 4659
18 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 4659
19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 4659
20 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 4659
21 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 7110
22 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7110
23 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7110
24 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 7110
25 Quảng cáo 7110
26 Vận tải đường ống 4933
27 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
28 Hoạt động kiến trúc 7110
29 Hoạt động đo đạc bản đồ 7110
30 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 7110
31 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 4933
32 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 4933
33 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông 4933
34 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 4933
35 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 4933
36 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
37 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
38 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
39 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
40 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
41 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
42 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
43 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
44 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
45 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
46 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 4663
47 Bán buôn kính xây dựng 4663
48 Bán buôn sơn, vécni 4663
49 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 4663
50 Bán buôn đồ ngũ kim 4663
51 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7110
52 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7110
53 Hoạt động nhiếp ảnh 7110