0973.981.661Thông Tin Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hoàng Hà

Tên Công Ty Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HOÀNG HÀ
Mã số Doanh Nghiệp: 0103027883
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký:
Ngành Nghề Chính:
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1