0973.981.661Thông Tin Công Ty Cp Vận Tải Thuỷ Bộ Bắc Giang.

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty CP Vận Tải Thuỷ Bộ Bắc Giang.
Mã số Doanh Nghiệp: 2400278645
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: Số 14, đường Nguyễn Khắc Nhu - Phường Trần Nguyên Hãn - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Ngành Nghề Chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động: Tỉnh Bắc Giang
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Trí Nguyện


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 2022
2 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2394
3 Xây dựng nhà các loại 3830
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
5 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
6 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 4661
7 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
9 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
10 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
11 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021
12 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222