0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Nhật Minh

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Nhật Minh
Mã số Doanh Nghiệp: 0310650287
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):NHAT MINH BUILDING MATERIALS TRADING CO.,LTD
Địa chỉ Đăng Ký: 497A Nguyễn Thị Thập - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Lê Thị Thu Kiều


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
2 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669