0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khoáng Sản Nguyên Châu

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khoáng Sản Nguyên Châu
Mã số Doanh Nghiệp: 0315760205
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):Nguyen Chau Mineral Service Trading Company Limited
Địa chỉ Đăng Ký: 40/12A Chiến Thắng , Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động:
Người đại diện pháp luật:Trần Trọng Nguyên


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
2 Khai thác đá 0810
3 Khai thác cát, sỏi 0810
4 Khai thác đất sét 0810
5 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0810
6 Khai thác và thu gom than bùn 0810
7 Khai thác muối 0810
8 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0810
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0810
10 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0810
11 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
12 Đại lý 4610
13 Môi giới 4610
14 Đấu giá 4610
15 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 4659
17 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 4659
18 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 4659
19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 4659
20 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 4659
21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 4659
22 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
23 Bán buôn quặng kim loại 4662
24 Bán buôn sắt, thép 4662
25 Bán buôn kim loại khác 4662
26 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác 4662
27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
28 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 4663
29 Bán buôn xi măng 4663
30 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 4663
31 Bán buôn kính xây dựng 4663
32 Bán buôn sơn, vécni 4663
33 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 4663
34 Bán buôn đồ ngũ kim 4663
35 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
36 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
37 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 4669
38 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 4669
39 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 4669
40 Bán buôn cao su 4669
41 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 4669
42 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 4669
43 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 4669
44 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 4669
45 Bán buôn tổng hợp 4669
46 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4669
47 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
48 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
49 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
50 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
51 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
52 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
53 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
54 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
55 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
56 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 7730
57 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 7730
58 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 7730
59 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 7730
60 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7730
61 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730
62 Cung ứng lao động tạm thời 7730