0973.981.661Thông Tin Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & Môi Trường Tân Gia Việt

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & Môi Trường Tân Gia Việt
Mã số Doanh Nghiệp: 0313266343
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: 1A1 đường 18, khu phố 3 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động: Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện pháp luật:Cao Xuân Du


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210
2 Sản xuất hoá chất cơ bản 1702
3 Thu gom rác thải không độc hại 3700
4 Thu gom rác thải độc hại 3812
5 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3812
6 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822
7 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3830
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4210
9 Phá dỡ 4210
10 Chuẩn bị mặt bằng 4210
11 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
12 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
13 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
14 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
15 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6512
16 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
17 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110