0973.981.661Thông Tin Công Ty Vận Tải Thuỷ Bộ Bắc Giang

Tên Công Ty Tiếng Việt: Công ty vận tải thuỷ bộ Bắc giang
Mã số Doanh Nghiệp: 2400144803
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: Số 14 - Nguyễn khắc nhu - Trần Nguyên Hãn - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Ngành Nghề Chính: Vận tải đường bộ khác
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động: Sở KH và ĐT Bắc giang
Người đại diện pháp luật:


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Vận tải đường bộ khác