0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Cty Cổ Phần Thế Giới Thẩm Mỹ

Tên Công Ty Tiếng Việt: Cty Cổ Phần Thế Giới Thẩm Mỹ
Mã số Doanh Nghiệp: 0303643458
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: 21/6 Trần Đình Xu Phường CK - Phường Cầu Kho - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động: Sở KH Và ĐT
Người đại diện pháp luật:Ngô Thanh Hùng


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3250