Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ


Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình


Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình


Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình


Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình


HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH


Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu


Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ


Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ


Cắt tóc, làm đầu, gội đầu


Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu


Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú


Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)


Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác


Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác


Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự


Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da


Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình


Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng


Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình


Sửa chữa thiết bị liên lạc


Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi


Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc


Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình


Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu


Hoạt động của các tổ chức tôn giáo


Hoạt động của các tổ chức khác


Hoạt động của công đoàn


Hoạt động của các hội nghề nghiệp


Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ


Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp


Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác


HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC


Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu


Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề


Hoạt động vui chơi giải trí khác


Hoạt động thể thao khác


Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao


Hoạt động của các cơ sở thể thao


Hoạt động thể thao


Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí


Hoạt động cá cược và đánh bạc


Hoạt động xổ số


Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc


Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên


Hoạt động bảo tồn, bảo tàng


Hoạt động thư viện và lưu trữ


Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác


Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác


Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí


Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next

0973.981.661