Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Cửu Long

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Cửu Long

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Cửu Long
- Mã số thuế: 6300335784
- Địa Chỉ Trụ Sở: Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Nhơn Thuận 1A, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh G.p Việt Nam

Công Ty Tnhh G.p Việt Nam

- Công Ty TNHH G.p Việt Nam
- Mã số thuế: 6300334396
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 05, Ấp Long Trường 3, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Tư Vấn & đầu Tư Xây Dựng Mai Hiếu

Công Ty Tnhh Tư Vấn & đầu Tư Xây Dựng Mai Hiếu

- Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Mai Hiếu
- Mã số thuế: 6300333787
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 484 Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Minh Châu

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Minh Châu

- Công Ty TNHH Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Minh Châu
- Mã số thuế: 6300333829
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Giáo Dục Quỳnh ân

Công Ty Tnhh Giáo Dục Quỳnh ân

- Công Ty TNHH Giáo Dục Quỳnh Ân
- Mã số thuế: 6300333811
- Địa Chỉ Trụ Sở: Khu vưc II, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Minh Hiếu

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Minh Hiếu

- Công Ty TNHH Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Minh Hiếu
- Mã số thuế: 6300333762
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Thanh đáng

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Thanh đáng

- Công Ty TNHH Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Thanh Đáng
- Mã số thuế: 6300333755
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Tuấn Anh

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Tuấn Anh

- Công Ty TNHH Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Tuấn Anh
- Mã số thuế: 6300333794
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Giáo Dục Ltđ

Công Ty Tnhh Giáo Dục Ltđ

- Công Ty TNHH Giáo Dục Ltđ
- Mã số thuế: 6300333804
- Địa Chỉ Trụ Sở: Hẻm 384 đường Nguyễn Trung Trực, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Hải âu

Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Hải âu

- Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Hải Âu
- Mã số thuế: 6300333667
- Địa Chỉ Trụ Sở: PG 2-20 Vincom Shophouse, đường 3/2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Aikido Việt Nam

Công Ty Tnhh Aikido Việt Nam

- Công Ty TNHH Aikido Việt Nam
- Mã số thuế: 6300333515
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 321 ấp Mỹ Thành, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh  ánh Dương - Hậu Giang

Công Ty Tnhh ánh Dương - Hậu Giang

- Công Ty TNHH Ánh Dương - Hậu Giang
- Mã số thuế: 6300333480
- Địa Chỉ Trụ Sở: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 54, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Xây Lắp Thiết Kế Huy Hoàng

Công Ty Tnhh Xây Lắp Thiết Kế Huy Hoàng

- Công Ty TNHH Xây Lắp Thiết Kế Huy Hoàng
- Mã số thuế: 6300333674
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 306 ấp 1B, đường Bốn Tổng, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Triều Phát

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Triều Phát

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Triều Phát
- Mã số thuế: 6300333642
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Trường Bình B, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuân Tiến

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuân Tiến

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuân Tiến
- Mã số thuế: 6300333378
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Xáng Mới B, Thị Trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Sơn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Sơn

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Sơn
- Mã số thuế: 6300333402
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Xáng Mới B, Thị Trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Tài Phát Phú Hữu

Công Ty Tnhh Tài Phát Phú Hữu

- Công Ty TNHH Tài Phát Phú Hữu
- Mã số thuế: 6300333561
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Phú Nghĩa, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Trung Kiên

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Trung Kiên

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Trung Kiên
- Mã số thuế: 6300333392
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Xáng Mới B, Thị Trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Thủy Tiên

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Thủy Tiên

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Thủy Tiên
- Mã số thuế: 6300333427
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Xáng Mới B, Thị Trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Xuyên Phú Nông

Công Ty Tnhh Xuyên Phú Nông

- Công Ty TNHH Xuyên Phú Nông
- Mã số thuế: 6300333522
- Địa Chỉ Trụ Sở: Lô A2, CCN - TTCN TP Vị Thanh, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên đạt Phát

Công Ty Tnhh Một Thành Viên đạt Phát

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Đạt Phát
- Mã số thuế: 6300333547
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 199, đường Lê Quý Đôn, khu vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Giáo Dục Thúy Dung

Công Ty Tnhh Giáo Dục Thúy Dung

- Công Ty TNHH Giáo Dục Thúy Dung
- Mã số thuế: 6300333554
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 257/2/48 đường Ngô Quyền, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Tmdv Nông Nghiệp Tín Nghĩa

Công Ty Tnhh Tmdv Nông Nghiệp Tín Nghĩa

- Công Ty TNHH Tmdv Nông Nghiệp Tín Nghĩa
- Mã số thuế: 6300333466
- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp 5, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nông Sản Tân Tiến

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nông Sản Tân Tiến

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Tân Tiến
- Mã số thuế: 6300333459
- Địa Chỉ Trụ Sở: số 08 đường Lê Văn Nhung, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tn Trần Anh Khoa

Doanh Nghiệp Tn Trần Anh Khoa

- Doanh Nghiệp Tn Trần Anh Khoa
- Mã số thuế: 6300333498
- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Năng Lượng Hòa Bình

Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Năng Lượng Hòa Bình

- Công Ty TNHH Hai Thành Viên Năng Lượng Hòa Bình
- Mã số thuế: 6300333434
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số O36 đường số 4, KTĐC Đông Phú, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo An 24h

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo An 24h

- Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo An 24h
- Mã số thuế: 6300333360
- Địa Chỉ Trụ Sở: 153/38 Trần Hưng Đạo, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Ntn

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Ntn

- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Ntn
- Mã số thuế: 6300333353
- Địa Chỉ Trụ Sở: Kê bên số nhà 39, ấp 5, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Khang Thịnh

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Khang Thịnh

- Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Khang Thịnh
- Mã số thuế: 6300333385
- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Long Hòa 2, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh đầu Tư Năng Lượng Sạch Mạnh Phát

Công Ty Tnhh đầu Tư Năng Lượng Sạch Mạnh Phát

- Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Sạch Mạnh Phát
- Mã số thuế: 6300333307
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 10, đường Huỳnh Phan Hộ, Khu vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Xây Dựng Nguyễn đại Phát

Công Ty Tnhh Xây Dựng Nguyễn đại Phát

- Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Đại Phát
- Mã số thuế: 6300333321
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 16, đường Trần Nam Phú, khu vực 1, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Viễn Thông Trọng Tín

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Viễn Thông Trọng Tín

- Công Ty TNHH Thương Mại Và Viễn Thông Trọng Tín
- Mã số thuế: 6300333297
- Địa Chỉ Trụ Sở: Khu vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Lê Hà Anh

Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Lê Hà Anh

- Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Lê Hà Anh
- Mã số thuế: 6300333314
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 99, ấp Phú Lộc, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Kiệt Ngô Gia

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Kiệt Ngô Gia

- Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kiệt Ngô Gia
- Mã số thuế: 6300333339
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Quảng Cáo Thanh Nhàn

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Quảng Cáo Thanh Nhàn

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thanh Nhàn
- Mã số thuế: 6300333191
- Địa Chỉ Trụ Sở: Đường Nguyễn Thái Học, Khu vực 2, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Mtv Nông Nghiệp Hữu Cơ Hưng Thịnh

Công Ty Tnhh Mtv Nông Nghiệp Hữu Cơ Hưng Thịnh

- Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Hữu Cơ Hưng Thịnh
- Mã số thuế: 6300333120
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Trường Thuận A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ đông Phú Food

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ đông Phú Food

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đông Phú Food
- Mã số thuế: 6300333113
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ads

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ads

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Ads
- Mã số thuế: 6300333025
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ada

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ada

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Ada
- Mã số thuế: 6300333018
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng đại Phong

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng đại Phong

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Đại Phong
- Mã số thuế: 6300333032
- Địa Chỉ Trụ Sở: Nguyễn An Ninh, khu vực VI, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Thiên ân

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Thiên ân

- Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Thiên Ân
- Mã số thuế: 6300333057
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nông Sản Thịnh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nông Sản Thịnh

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Thịnh
- Mã số thuế: 6300333000
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Thương Mại Quang Minh Thành

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Thương Mại Quang Minh Thành

- Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Quang Minh Thành
- Mã số thuế: 6300333089
- Địa Chỉ Trụ Sở: Kênh Chùa, ấp 3A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Mtv Tm - Dv Tân Cát Tường Hậu Giang

Công Ty Tnhh Mtv Tm - Dv Tân Cát Tường Hậu Giang

- Công Ty TNHH Mtv Tm - Dv Tân Cát Tường Hậu Giang
- Mã số thuế: 6300333071
- Địa Chỉ Trụ Sở: số 2/7 ấp Hòa Long B, Thị Trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Mtv Hagi Solar

Công Ty Tnhh Mtv Hagi Solar

- Công Ty TNHH Mtv Hagi Solar
- Mã số thuế: 6300333064
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 17, ấp Thạnh Mỹ B, Xã Bình Thành, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt - Chi Nhánh Bắc Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt - Chi Nhánh Bắc Giang

- Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt - Chi Nhánh Bắc Giang
- Mã số thuế: 6300048638-032
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 389 đường Lê Lợi - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Thanh Phong

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Thanh Phong

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thanh Phong
- Mã số thuế: 6300332920
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Mỹ Kim

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Mỹ Kim

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Kim
- Mã số thuế: 6300332896
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Hn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Hn

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hn
- Mã số thuế: 6300332913
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Minh Tân

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Minh Tân

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Minh Tân
- Mã số thuế: 6300332906
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp 1, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next