0973.981.661
BANNER_INFO


Thông Tin Hiệu Thuốc Số 12

Tên Công Ty Tiếng Việt: Hiệu Thuốc Số 12
Mã số Doanh Nghiệp: 1200445311-014
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: 21/1 đường 868 Khu 1 Thị Trấn Cai Lậy - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
Ngành Nghề Chính: Bán buôn chuyên doanh khác
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động: Sở YT-TG
Người đại diện pháp luật:


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán buôn chuyên doanh khác