0973.981.661Thông Tin Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Và Thương Mại Tổng Hợp Thành Công

Tên Công Ty Tiếng Việt: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Thành Công
Mã số Doanh Nghiệp: 2300938383
Tên Công Ty tiếng anh (Nếu có):
Địa chỉ Đăng Ký: Giới tế - Xã Phú Lâm - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
Ngành Nghề Chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động: Phòng TC-KH Tiên Du
Người đại diện pháp luật:Đỗ Khắc Đáo


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Trồng lúa 0111
2 Trồng rau các loại 0118
3 Chăn nuôi trâu, bò 0128
4 Chăn nuôi lợn 0128
5 Chăn nuôi gia cầm 0146
6 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0146
7 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 0322
8 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2394