Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Bảo Lâm

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Bảo Lâm

- Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Bảo Lâm
- Mã số thuế: 5300786369
- Địa Chỉ Trụ Sở: Lô 29, đường Thủ Dầu Một, Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tm Tuấn Anh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tm Tuấn Anh

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Tuấn Anh
- Mã số thuế: 5300786496
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 141đường Lương Khánh Thiện, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Xnk Việt Vương

Công Ty Tnhh Mtv Xnk Việt Vương

- Công Ty TNHH Mtv Xnk Việt Vương
- Mã số thuế: 5300786489
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 039 đường Triệu Quang Phục, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Xuất Nhập Khẩu Trung Kiên

Công Ty Tnhh Mtv Xuất Nhập Khẩu Trung Kiên

- Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Trung Kiên
- Mã số thuế: 5300786464
- Địa Chỉ Trụ Sở: SN 216 đường Duyên Hải, tổ 7, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Năng Lượng Sim San Lc

Công Ty Tnhh Năng Lượng Sim San Lc

- Công Ty TNHH Năng Lượng Sim San Lc
- Mã số thuế: 5300785823
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 005 đường Ngô Thì Nhậm, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Tư Vấn đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vũ Gia

Công Ty Tnhh Tư Vấn đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vũ Gia

- Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vũ Gia
- Mã số thuế: 5300785132
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 001, Phố Đào Trọng Lịch, Tổ 10, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Cp Tm Và Dịch Vụ Việt Hưng

Công Ty Cp Tm Và Dịch Vụ Việt Hưng

- Công Ty CP Tm Và Dịch Vụ Việt Hưng
- Mã số thuế: 5300785090
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 356, đường Khánh Yên, tổ 21, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Tm & Xnk Hoàng Long

Công Ty Tnhh Tm & Xnk Hoàng Long

- Công Ty TNHH Tm & Xnk Hoàng Long
- Mã số thuế: 5300784996
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 190 đường Lê Thanh , Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Trung Tâm Phân Phối Dược Phẩm Vimedimex Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Trung Tâm Phân Phối Dược Phẩm Vimedimex Lào Cai

- Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Phân Phối Dược Phẩm Vimedimex Lào Cai
- Mã số thuế: 5300785076
- Địa Chỉ Trụ Sở: 096 đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv đầu Tư Xây Dựng đông Hải

Công Ty Tnhh Mtv đầu Tư Xây Dựng đông Hải

- Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Đông Hải
- Mã số thuế: 5300785083
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 226, Đường Nhạc Sơn, Tổ 18, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Dầu Khí Minh Khôi

Công Ty Tnhh Dầu Khí Minh Khôi

- Công Ty TNHH Dầu Khí Minh Khôi
- Mã số thuế: 5300785037
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 029 Trần Thị Lan , Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu đức Phúc

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu đức Phúc

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đức Phúc
- Mã số thuế: 5300784971
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 033, đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Vạn Phúc

Công Ty Tnhh Mtv đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Vạn Phúc

- Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Vạn Phúc
- Mã số thuế: 5300784890
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 026 đường Đặng Văn Ngữ, tổ 23 , Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Và Quản Lý Khách Sạn Tnh Lào Cai

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Và Quản Lý Khách Sạn Tnh Lào Cai

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khách Sạn Tnh Lào Cai
- Mã số thuế: 5300784788
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 205-207 đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Anh Thư

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Anh Thư

- Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Anh Thư
- Mã số thuế: 5300784883
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 255, đường Nhạc Sơn, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Kim Hồng Hà

Công Ty Tnhh Mtv Kim Hồng Hà

- Công Ty TNHH Mtv Kim Hồng Hà
- Mã số thuế: 5300784837
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 047, đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Hải Thiên

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Hải Thiên

- Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Hải Thiên
- Mã số thuế: 5300784795
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 051, đường Nguyễn Khuyến, tổ 8, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Minh An

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Minh An

- Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Minh An
- Mã số thuế: 5300784805
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 063, đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Mộc An Phát

Công Ty Tnhh Mtv Mộc An Phát

- Công Ty TNHH Mtv Mộc An Phát
- Mã số thuế: 5300784724
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 384 đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Cổ Phần Thủy điện Nậm Khóa 1 - 2

Công Ty Cổ Phần Thủy điện Nậm Khóa 1 - 2

- Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Nậm Khóa 1 - 2
- Mã số thuế: 5300784668
- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Ta Náng, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Quang Minh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Quang Minh

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Quang Minh
- Mã số thuế: 5300784604
- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Tả Hà 4, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Lào Cai

Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Lào Cai

- Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Lào Cai
- Mã số thuế: 5300784643
- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 5, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp Sạch Thu Hiền

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp Sạch Thu Hiền

- Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sạch Thu Hiền
- Mã số thuế: 5300784594
- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Làng Kim, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Phúc Giang

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Phúc Giang

- Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phúc Giang
- Mã số thuế: 5300784562
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 055, đường Bao Chợ, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Sửa Chữa ô Tô Thuận Lợi

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Sửa Chữa ô Tô Thuận Lợi

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Ô Tô Thuận Lợi
- Mã số thuế: 5300784555
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 378, đường Trần Đại Nghĩa, tổ 11, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Nhiên Khanh

Công Ty Tnhh Mtv Nhiên Khanh

- Công Ty TNHH Mtv Nhiên Khanh
- Mã số thuế: 5300784548
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà Lô B2-08, Đường Cao Lỗ, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Quang Minh

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Quang Minh

- Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Quang Minh
- Mã số thuế: 5300784523
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 081, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 15, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Câu Lạc Bộ Hội Nhập Bảo Hà

Công Ty Tnhh Mtv Câu Lạc Bộ Hội Nhập Bảo Hà

- Công Ty TNHH Mtv Câu Lạc Bộ Hội Nhập Bảo Hà
- Mã số thuế: 5300784530
- Địa Chỉ Trụ Sở: Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Tây Bắc Htd

Công Ty Tnhh Mtv Tây Bắc Htd

- Công Ty TNHH Mtv Tây Bắc Htd
- Mã số thuế: 5300784481
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 129 đường Trần Thị Lan, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Tây Bắc

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Tây Bắc

- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Tây Bắc
- Mã số thuế: 5300784428
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 201, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Thương Mại Phát Triển Nền Móng Bắc Sông Hồng

Công Ty Tnhh Thương Mại Phát Triển Nền Móng Bắc Sông Hồng

- Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Nền Móng Bắc Sông Hồng
- Mã số thuế: 5300784393
- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 14, Khu đô thị Koysy, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc An Lào Cai

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc An Lào Cai

- Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc An Lào Cai
- Mã số thuế: 5300784403
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 457, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Du Lịch Sa Pa Anz

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Du Lịch Sa Pa Anz

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Sa Pa Anz
- Mã số thuế: 5300784386
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 162, đường Điện Biên Phủ, tổ 5, Phường Hàm Rồng, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Thảo Dược Tây á

Công Ty Tnhh Thảo Dược Tây á

- Công Ty TNHH Thảo Dược Tây Á
- Mã số thuế: 5300784379
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 162, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh đầu Tư Và  Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Thái

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Thái

- Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Thái
- Mã số thuế: 5300784354
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 229, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Vật Tư Tổng Hợp Tuệ Thành

Công Ty Tnhh Vật Tư Tổng Hợp Tuệ Thành

- Công Ty TNHH Vật Tư Tổng Hợp Tuệ Thành
- Mã số thuế: 5300784322
- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Nhà Sạch Thành An

Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Nhà Sạch Thành An

- Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nhà Sạch Thành An
- Mã số thuế: 5300784315
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 214, đường Thạch Sơn, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Mạnh Toàn

Công Ty Tnhh Mtv Mạnh Toàn

- Công Ty TNHH Mtv Mạnh Toàn
- Mã số thuế: 5300784347
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 250, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Thương Mại Lương Hà Coviry

Công Ty Tnhh Thương Mại Lương Hà Coviry

- Công Ty TNHH Thương Mại Lương Hà Coviry
- Mã số thuế: 5300784308
- Địa Chỉ Trụ Sở: Lô K3&K18, Khu TMCN Kim Thành, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Dhc

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Dhc

- Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Dhc
- Mã số thuế: 5300784273
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 289, đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Thành

Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Thành

- Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Thành
- Mã số thuế: 5300784280
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 013, đường Phạm Hồng Thái, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

Công Ty Tnhh Mtv Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

- Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ
- Mã số thuế: 5300784266
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 336 đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Anh đào Sa Pa

Công Ty Tnhh Anh đào Sa Pa

- Công Ty TNHH Anh Đào Sa Pa
- Mã số thuế: 5300784241
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 034, phố Cầu Mây, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu đại Dương

Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu đại Dương

- Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Dương
- Mã số thuế: 5300784227
- Địa Chỉ Trụ Sở: Tầng 1, Số nhà 108, Đường Ngô Văn Sở, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quang Vinh

Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quang Vinh

- Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quang Vinh
- Mã số thuế: 5300784114
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 178, Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Cổ Phần đầu Tư An Sapa Queen

Công Ty Cổ Phần đầu Tư An Sapa Queen

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Sapa Queen
- Mã số thuế: 5300783978
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 033, Đường Đồng Lợi, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Minh Hưng

Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Minh Hưng

- Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Minh Hưng
- Mã số thuế: 5300783960
- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Vận Tải Xnk Quang Minh

Công Ty Tnhh Vận Tải Xnk Quang Minh

- Công Ty TNHH Vận Tải Xnk Quang Minh
- Mã số thuế: 5300783840
- Địa Chỉ Trụ Sở: 419 Tổ 11 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Một Thành Viên An Hải Phát

Công Ty Tnhh Một Thành Viên An Hải Phát

- Công Ty TNHH Một Thành Viên An Hải Phát
- Mã số thuế: 5300783907
- Địa Chỉ Trụ Sở: Sô nhà 731, đường Trần Phú, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Công Ty Tnhh Quang Minh Nhân Lực

Công Ty Tnhh Quang Minh Nhân Lực

- Công Ty TNHH Quang Minh Nhân Lực
- Mã số thuế: 5300783872
- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Nậm Hốc, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next