Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Công Ty Tnhh Tm-dv Mỹ Chánh

Công Ty Tnhh Tm-dv Mỹ Chánh

- Công Ty TNHH Tm-dv Mỹ Chánh
- Mã số thuế: 2100660765
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xưởng đan Lê Cảnh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xưởng đan Lê Cảnh

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Xưởng Đan Lê Cảnh
- Mã số thuế: 2100660758
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Sóc, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh O Worker

Công Ty Tnhh O Worker

- Công Ty TNHH O Worker
- Mã số thuế: 2100660772
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 54, Huỳnh Văn Ngò, Khóm 3, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh O Kosha

Công Ty Tnhh O Kosha

- Công Ty TNHH O Kosha
- Mã số thuế: 2100660807
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Trung, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Tmdv Kỹ Thuật điện Mặt Trời Phúc Thịnh

Công Ty Tnhh Tmdv Kỹ Thuật điện Mặt Trời Phúc Thịnh

- Công Ty TNHH Tmdv Kỹ Thuật Điện Mặt Trời Phúc Thịnh
- Mã số thuế: 2100660797
- Địa Chỉ Trụ Sở: Khóm 8, Phường 8, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sân Bóng đá, Bia - Nước Giải Khát Thái Hoàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sân Bóng đá, Bia - Nước Giải Khát Thái Hoàng

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Sân Bóng Đá, Bia - Nước Giải Khát Thái Hoàng
- Mã số thuế: 2100661046
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Tư Vấn Nghề Nghiệp Lái Xe đường Bộ

Công Ty Tnhh Tư Vấn Nghề Nghiệp Lái Xe đường Bộ

- Công Ty TNHH Tư Vấn Nghề Nghiệp Lái Xe Đường Bộ
- Mã số thuế: 2100661039
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 274, Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Cổ Phần Hoàng Karo

Công Ty Cổ Phần Hoàng Karo

- Công Ty Cổ Phần Hoàng Karo
- Mã số thuế: 2100661279
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 66v, Đường Phan Đình Phùng, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Thiên Ngân Tv

Công Ty Tnhh Thiên Ngân Tv

- Công Ty TNHH Thiên Ngân Tv
- Mã số thuế: 2100660490
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Đa Cần, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Phát Triển Giáo Dục Phương đạt

Công Ty Tnhh Phát Triển Giáo Dục Phương đạt

- Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Phương Đạt
- Mã số thuế: 2100660451
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 07, Ấp Trà Kha, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Bản Hiệu - Quảng Cáo đại Phát

Công Ty Tnhh Bản Hiệu - Quảng Cáo đại Phát

- Công Ty TNHH Bản Hiệu - Quảng Cáo Đại Phát
- Mã số thuế: 2100660388
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 150, Vũ Đình Liệu, Ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Giáo Dục Vạn Phúc Trà Vinh

Công Ty Tnhh Giáo Dục Vạn Phúc Trà Vinh

- Công Ty TNHH Giáo Dục Vạn Phúc Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100660395
- Địa Chỉ Trụ Sở: Đường Hùng Vương, Khóm 2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Mtv Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng Tv

Công Ty Tnhh Mtv Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng Tv

- Công Ty TNHH Mtv Thủ Công Mỹ Nghệ Châu Hưng Tv
- Mã số thuế: 2100660370
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Đức Mỹ, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Mtv Tm - Dv Vương Ngọc Nguyên

Công Ty Tnhh Mtv Tm - Dv Vương Ngọc Nguyên

- Công Ty TNHH Mtv Tm - Dv Vương Ngọc Nguyên
- Mã số thuế: 2100660116
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Cả Chương, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Mtv Kỹ Thuật Xây Dựng Thiên Phúc

Công Ty Tnhh Mtv Kỹ Thuật Xây Dựng Thiên Phúc

- Công Ty TNHH Mtv Kỹ Thuật Xây Dựng Thiên Phúc
- Mã số thuế: 2100660010
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Bến Nố, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh 2 Tv Sơn Thuận Phát

Công Ty Tnhh 2 Tv Sơn Thuận Phát

- Công Ty TNHH 2 Tv Sơn Thuận Phát
- Mã số thuế: 2100660003
- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp Nhứt B, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Vận Chuyển Nguyễn Tấn Phát

Công Ty Tnhh Vận Chuyển Nguyễn Tấn Phát

- Công Ty TNHH Vận Chuyển Nguyễn Tấn Phát
- Mã số thuế: 2100659978
- Địa Chỉ Trụ Sở: Khóm 30/4, Phường 2, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Vạn Lợi - út Ngao Solar

Công Ty Tnhh Vạn Lợi - út Ngao Solar

- Công Ty TNHH Vạn Lợi - Út Ngao Solar
- Mã số thuế: 2100659992
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Phú Khánh, Xã Song Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh đầu Tư Nông Sản Sạch Trà Vinh

Công Ty Tnhh đầu Tư Nông Sản Sạch Trà Vinh

- Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Sản Sạch Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659551
- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp La Bang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Nông Sản Sạch Trà Vinh

Công Ty Tnhh Nông Sản Sạch Trà Vinh

- Công Ty TNHH Nông Sản Sạch Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659544
- Địa Chỉ Trụ Sở: ấp La Bang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Bảo Tín Tv

Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Bảo Tín Tv

- Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Bảo Tín Tv
- Mã số thuế: 2100659801
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Lo Co A, Xã An Trường A, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Mtv Sản Xuất-thương Mại-dịch Vụ Hào Tuấn Phát

Công Ty Tnhh Mtv Sản Xuất-thương Mại-dịch Vụ Hào Tuấn Phát

- Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất-thương Mại-dịch Vụ Hào Tuấn Phát
- Mã số thuế: 2100659752
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 320 đường 30/4, Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Cổ Phần Calaca-tc

Công Ty Cổ Phần Calaca-tc

- Công Ty Cổ Phần Calaca-tc
- Mã số thuế: 2100659713
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Sơn Trắng, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phú Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phú Nguyên

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phú Nguyên
- Mã số thuế: 2100659706
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Mỹ Hiệp A, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Cổ Phần Vt Modern

Công Ty Cổ Phần Vt Modern

- Công Ty Cổ Phần Vt Modern
- Mã số thuế: 2100659738
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 35/11, Ấp Rạch Dừa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Tùng Phát

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Tùng Phát

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Tùng Phát
- Mã số thuế: 2100659720
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Tân Thành, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Xây Dựng điền Long

Công Ty Tnhh Xây Dựng điền Long

- Công Ty TNHH Xây Dựng Điền Long
- Mã số thuế: 2100659671
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Bà Nhì, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Mtv Tm-dv Huỳnh Ngọc Tài

Công Ty Tnhh Mtv Tm-dv Huỳnh Ngọc Tài

- Công Ty TNHH Mtv Tm-dv Huỳnh Ngọc Tài
- Mã số thuế: 2100659657
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Bảo Thi

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Bảo Thi

- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Bảo Thi
- Mã số thuế: 2100659569
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Hòa Thành, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Trí Việt New Education

Công Ty Tnhh Trí Việt New Education

- Công Ty TNHH Trí Việt New Education
- Mã số thuế: 2100659576
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 60, Khóm 5, Thị Trấn Định An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cao Mỹ Anh

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cao Mỹ Anh

- Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cao Mỹ Anh
- Mã số thuế: 2100659600
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 836/8, Đường Đồng Khởi, Khóm 2, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thịnh Phú Trà Vinh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thịnh Phú Trà Vinh

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Phú Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659618
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 5/6, Ấp Hòa Lạc C, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Sx - Tm- Dv Kim Tuấn Ngọc

Công Ty Tnhh Sx - Tm- Dv Kim Tuấn Ngọc

- Công Ty TNHH Sx - Tm- Dv Kim Tuấn Ngọc
- Mã số thuế: 2100659590
- Địa Chỉ Trụ Sở: Khóm 3, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc đá Quý Phúc Lộc Thọ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc đá Quý Phúc Lộc Thọ

- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Phúc Lộc Thọ
- Mã số thuế: 2100659463
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 01-03, Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Lan Anh Phú Tân

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Lan Anh Phú Tân

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Lan Anh Phú Tân
- Mã số thuế: 2100659431
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Dinh An, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Xanh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Xanh Trà Vinh

- Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Xanh Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659417
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Cổ Tháp A, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trắng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trắng

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trắng
- Mã số thuế: 2100659343
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Long Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh ánh Hoa Duyên Hải

Công Ty Tnhh ánh Hoa Duyên Hải

- Công Ty TNHH Ánh Hoa Duyên Hải
- Mã số thuế: 2100659336
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Chợ, Xã Hiệp Thạnh, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Minh Solar

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Minh Solar

- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Minh Solar
- Mã số thuế: 2100659329
- Địa Chỉ Trụ Sở: Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Trường Trường Phát

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Trường Trường Phát

- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tmdv Trường Trường Phát
- Mã số thuế: 2100659311
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Hòa Lạc C, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Nội Thất Clv

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Nội Thất Clv

- Công Ty TNHH Quảng Cáo Nội Thất Clv
- Mã số thuế: 2100659294
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 187A Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Sua Thuận Hưng

Công Ty Tnhh Sua Thuận Hưng

- Công Ty TNHH Sua Thuận Hưng
- Mã số thuế: 2100659287
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 463, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 4, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Xăng Dầu Hà Phương Linh

Công Ty Tnhh Xăng Dầu Hà Phương Linh

- Công Ty TNHH Xăng Dầu Hà Phương Linh
- Mã số thuế: 2100659262
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Nguyệt Hà Tv

Công Ty Tnhh Nguyệt Hà Tv

- Công Ty TNHH Nguyệt Hà Tv
- Mã số thuế: 2100659230
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 37B, Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Tm-dv Hoài Phát Trà Vinh

Công Ty Tnhh Tm-dv Hoài Phát Trà Vinh

- Công Ty TNHH Tm-dv Hoài Phát Trà Vinh
- Mã số thuế: 2100659223
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 699, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Triệu Gia

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Triệu Gia

- Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Triệu Gia
- Mã số thuế: 2100659181
- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 018, Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm - Xnk - Mask Vina

Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm - Xnk - Mask Vina

- Công Ty TNHH Sản Xuất Tm - Xnk - Mask Vina
- Mã số thuế: 2100659174
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Bót Chếch, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thiện Nghiêm-liên Thắm

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thiện Nghiêm-liên Thắm

- Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiện Nghiêm-liên Thắm
- Mã số thuế: 2100659015
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Trinh Phụ, Xã Long Thới, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tư Vấn Hương Mai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tư Vấn Hương Mai

- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tư Vấn Hương Mai
- Mã số thuế: 2100659022
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Công Ty Tnhh Vlxd Hưng Phát đạt

Công Ty Tnhh Vlxd Hưng Phát đạt

- Công Ty TNHH Vlxd Hưng Phát Đạt
- Mã số thuế: 2100658928
- Địa Chỉ Trụ Sở: Ấp Ba Se A, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next